Συνεργεία

Συνεργεία:

• Συγκρότηση συνεργείων και τεχνική υποστήριξη

Ο τομέας κατασκευών της εταιρείας συγκροτείται και απασχολεί διάφορα συνεργεία, αποτελούμενα από έμπειρους και ικανούς τεχνίτες και βοηθούς. Τα μέλη των συνεργείων αυτών δεν είναι με εξαρτημένη εργασία από την εταιρία, αλλά έχουν άμεση και μακροχρόνια συνεργασία μας. Τα παρακάτω συνεργεία απασχολούνται σε μόνιμη βάση όλο το έτος και είναι:

• Συνεργεία Ηλεκτρολόγων

Απασχολούνται τρία συνεργεία (συνολικό προσωπικό: 25). Ένα από τα συνεργεία αυτά εξειδικεύεται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις μέσης τάσης.

• Συνεργεία Υδραυλικών

Απασχολούνται δύο συνεργεία (συνολικό προσωπικό: 18). Καλύπτουν όλο το φάσμα των υδραυλικών κατασκευών (εγκαταστάσεις κτιριακές, βιομηχανικές) .

• Συνεργεία δικτύου αεραγωγών

Απασχολούνται δύο συνεργεία (συνολικό προσωπικό: 15).

• Συνεργεία ψυκτικών εγκαταστάσεων

Απασχολούνται δύο συνεργεία (συνολικό προσωπικό 9).

Μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι τα συμβόλαια συντήρησης των συστημάτων που προμηθεύει και εγκαθιστά η εταιρεία μας. Τα συμβόλαια συντήρησης είναι ετήσιας διάρκειας και περιλαμβάνουν το κόστος προληπτικής συντήρησης καθώς και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων επισκευών / επιδιορθώσεων κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου. Εντούτοις υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.